יום שני 21 מאי 2018 כניסה לMoodle הוסף למועדפים   קבע כדף בית   כניסה למערכת  
  
חומרי לימוד  חומרי לימוד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
סיור בחברת חשמליוסי גרשברגסיור בחברת חשמל08/03/201186.50 KBהורדה
ניסויים נוספים במעבדת התמחות י"ד חשמליוסי גרשברגמעבדת התמחות י"ד חשמל20/11/2017371.22 KBהורדה
ניסויים מעבדת חשמל י-י"איוסי גרשברגמעבדות חשמל י"א01/02/2017363.88 KBהורדה
סיור למפעל עליתיוסי גרשברגסיור למפעל עלית02/03/2011729.31 KBהורדה
סיור למפעל עילית עם כיתת חשמליוסי גרשברגסיור למפעל עילית עם כיתת חשמל02/03/2011739.15 KBהורדה
סיור במפעל עילית כיתת חשמליוסי גרשברגסיור במפעל עילית כיתת חשמל02/03/2011696.41 KBהורדה
ניסויים מעבדת התמחות י"ד חשמליוסי גרשברגניסויים מעבדת התמחות י"ד חשמל16/03/2018877.50 KBהורדה
ניסויים בי"ג מעבדות חשמל -ניסויים באלק.יוסי גרשברגניסויים בי"ג מעבדות חשמל -ניסויים באלק.18/03/2018180.16 KBהורדה
ניסויים בי"ב רפורמה חדשה מעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה והמרת אנרגיה.יוסי גרשברגניסויים מעבדות י"ב רפורמה חדשה.19/01/20171.13 MBהורדה
ניסויים באלק-מעבדת התמחות י"ד חשמליוסי גרשברגניסויים באלק-מעבדת התמחות י"ד חשמל16/03/2018409.95 KBהורדה
ניסויים מעבדת התמחות י"ד חשמליוסי גרשברגניסויים מעבדת התמחות י"ד חשמל16/03/2018877.50 KBהורדה
ניסויים מעבדות י"ב מערכות הספק פיקוד ובקרה -רפורמה חדשה.יוסי גרשברגניסויים מעבדות י"ב מערכות הספק פיקוד ובקרה -רפורמה16/03/20181.59 MBהורדה
ניסויים י"ד מעבדותיוסי גרשברגמעבדות התמחות .12/02/2017877.50 KBהורדה
סמלים לשרטוטי חשמליוסי גרשברגסמלים לשרטוטי חשמל03/11/2010334.81 KBהורדה
שאלות ותשובות י"איוסי גרשברגמעבדות י"א27/08/20151.63 MBהורדה
שאלות ותשובות הכנה לפרויקט בי"ביוסי גרשברגפרויקטים מערכות הספק י"ב.15/03/2017273.16 KBהורדה
שאלות ותשובות הכנה למבחן מעבדה י"א מעבדת חשמליוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א הכנה עיוני שאלות04/02/2011153.50 KBהורדה
תרגילים במטריצה לכיתות י"א חשמליוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א25/01/20161.21 MBהורדה
תכנון דירה יוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/201078.50 KBהורדה
תאורה ממסר פחת והגנותיוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/2010420.00 KBהורדה
רשתות חשמל בישראליוסי גרשברגי"ב חשמל18/06/2012481.01 KBהורדה
פרויקט לדוגמאיוסי גרשברגחשמל02/11/20105.10 MBהורדה
פרויקט גמר י"ב לדוגמאיוסי גרשברגפרויקט י"ב מערכות הספק.15/03/20172.41 MBהורדה
עקרון סלקטיביותיוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/201062.50 KBהורדה
רישיון חשמל סוגיםיוסי גרשברגלכל החשמלאים.18/06/2012263.50 KBהורדה
קנייה ציוד למעבדת ארדאינויוסי גרשברגציוד למעבדת ארדאינו רכש של חניכים.21/05/201713.83 KBהורדה
צימצום בעזרת מפת קרנויוסי גרשברגספרתית לכיתות י' חשמל12/11/2011366.50 KBהורדה
הסבר על בקר OMRONיוסי גרשברגהסבר על בקר OMRON03/11/20106.39 MBהורדה
הסבר על אמפרמטריוסי גרשברגמעבדת חשמל ציוד26/11/201160.18 KBהורדה
המרה לכל בסיס עשרונייוסי גרשברגספרתית לכיתות חשמל י'12/11/201150.50 KBהורדה
חוברת ניסויים י"ג יוסי גרשברגניסויים י"ג חיצוני.01/02/2017656.63 KBהורדה
חוברת ניסויים י"ב מעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרהיוסי גרשברגמעבדות י"ב חשמל20/09/20151.63 MBהורדה
הסבר על שדה מגנטייוסי גרשברגחשמל26/11/2011294.50 KBהורדה
הגנות בפני חישמוליוסי גרשברג 07/11/201097.96 KBהורדה
בננית גרף לינארי באקסל הסבר מפורטיוסי גרשברגבניית גרפים.26/11/2011462.00 KBהורדה
אלגברה בוליאניתיוסי גרשברגספרתית לכיתות חשמל12/11/2011744.00 KBהורדה
אופיין מאמתיוסי גרשברגאופיין07/11/2010202.88 KBהורדה
הגדרות מושגים בחשמליוסי גרשברגחשמל26/11/201160.00 KBהורדה
דף עבודה - חיבור נגדים - חזרה לבוחן ט1+ט5  29/01/2011267.35 KBהורדה
בקר מתוכנתיוסי גרשברגהסבר על בקר07/11/2010634.50 KBהורדה
חוברת ניסויים מעבדת חשמליוסי גרשברגמעבדת חשמל27/08/20151.63 MBהורדה
מנוע לזרם ישריוסי גרשברגהסבר +שרטוט למנוע לזרם ישר03/11/2010210.00 KBהורדה
מנוע השראה תלת מופעייוסי גרשברגניסוים במעבדת מערכות הספק י"ב.22/12/2015484.95 KBהורדה
ממסר פחת תמונה 2יוסי גרשברגפחת07/11/2010621.60 KBהורדה
נוסחאון תורת חשמל י'יוסי גרשברגנסוחאון לכיתות י' חשמל03/11/201040.27 KBהורדה
מעגל מקבילי תורת החשמליוסי גרשברגתרגילים בתורת החשמל.04/02/201176.17 KBהורדה
מעבדת התמחות יד חשמליוסי גרשברגניסויים המשך מעבדת התמחות.20/11/2017371.22 KBהורדה
ממסר פחתיוסי גרשברגשרטוט של פחת פנימי07/11/2010188.08 KBהורדה
חומר לפרוקיט חשמליוסי גרשברגהגנות,כבלים חומר עזר קטלוגים17/12/20114.87 MBהורדה
חוברת תרגילים בהמרת אנרגיה י"ביוסי גרשברגהמרת אנרגיה י"ב חשמל12/11/20111,000.00 KBהורדה
חוברת שאלות ותשובותיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א16/09/2015169.50 KBהורדה
טופס להוצאת רישון חשמלאי.יוסי גרשברגטופס להוצאת רישון חשמלאי.28/08/2011625.29 KBהורדה
חיבור נגדים טורי , מקבילי ומעורב כיתות ט'  28/01/20111.30 MBהורדה
חיבור וחיסור בינארייוסי גרשברגספרתית לכיתות י' חשמל12/11/2011122.00 KBהורדה
הכנה למבחנים  הכנה למבחנים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מעגל מקבילי יוסי גרשברגתרגילים לכיתות י חשמל26/12/201076.17 KBהורדה
מעגל מקבילי עם מתג פתוח/סגוריוסי גרשברגתרגילים לכיתות י חשמל26/12/201087.98 KBהורדה
מעגל עם חוג אחד וכמה מקורות מתח ונגדיםיוסי גרשברגחזרה לבגרות בחשמל ולמבחנים בחשמל י 7-8 כיתות חשמל!26/12/2010192.35 KBהורדה
מעגל מקבילייוסי גרשברגתורת חשמל כיתות י חשמל12/12/201076.17 KBהורדה
מבחן במערכות חשמל כיתה י'יוסי גרשברגמערכות חשמל 1 יח"ל.12/05/2012196.25 KBהורדה
מנוע לזרם ישריוסי גרשברגמנןע לזרם ישר03/11/2010279.50 KBהורדה
מעגל מעורביוסי גרשברגכיתות י' חשמל הכנה לבגרות12/01/2011550.13 KBהורדה
תרגילים בתורת החשמל יוסי גרשברגכיתות י חשמל+אלק.12/01/2011226.25 KBהורדה
תרגילים בתורת חשמל לכיתות י' חשמליוסי גרשברגחוברת תריגילים לבגרות בכיתה י' חשמל 04/11/2010354.37 KBהורדה
תרגילים לכיתה י חשמליוסי גרשברגהכנה לבגרות לכיתות י חשמל 12/11/2011354.37 KBהורדה
תרגילים בזרם חילופיןיוסי גרשברגתורת חשמל י"א עיוני04/11/2010108.00 KBהורדה
מערכת בקרהיוסי גרשברגמערכת בקרה חזרה למבחן לכיתות י"ב חשמל03/11/2010821.47 KBהורדה
פתרון מעגל RLC מקבילי + הסבר ופתרוןיוסי גרשברגהסבר+פתרון מעגל RLC מקבילי כיתות חשמל י"א.04/11/201062.00 KBהורדה
שאלות ותשובות למבחן מעבדה י"איוסי גרשברגמעבדת תורת החשמל י"א 27/07/2012153.50 KBהורדה
מבחן במערכות חשמליוסי גרשברגכיתות י' חשמל12/05/2012196.64 KBהורדה
הכנה לבגרות במעבדות חשמל י"איוסי גרשברגמעבדת חשמל י ו י"א.12/11/2011153.50 KBהורדה
הכנה לבגרות תורת חשמל כיתות י 7-8 חשמל בלבד!יוסי גרשברגתרגילים ממבחני בגרות ביחידה בתורת חשמל כיתות חשמל26/12/2010354.37 KBהורדה
הסבר על בקריםיוסי גרשברגהסבר כללי על בקרים לכיתות חשמל י"ב.03/11/2010894.39 KBהורדה
הכנה לבגרות במעבדה של י"ביוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה12/11/201150.60 KBהורדה
בקריוסי גרשברגבקר הסבר03/11/2010894.39 KBהורדה
בקרים מצגת בסיסיתיוסי גרשברגבקרים מתוכנתים י"ב03/11/2010783.50 KBהורדה
הזרם החשמלייוסי גרשברגחשמל26/11/201115.88 KBהורדה
חוברת עבודה בתורת החשמליוסי גרשברגתרגילים בתורת החשמל י"א כיתות חשמל04/11/20101.32 MBהורדה
חיישניםיוסי גרשברגבקרה ממוחשבת לכיתות י"ב חשמל03/11/2010584.50 KBהורדה
חיישנים שאלותיוסי גרשברגבקרה ממוחשבת03/11/2010551.50 KBהורדה
זרם חילופין הסבריוסי גרשברגחשמל26/11/2011326.52 KBהורדה
הסבר על מנוע דלנדריוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב12/11/201120.50 KBהורדה
הסבר פיתרון מעגל תבניןיוסי גרשברגחשמל י"א26/11/201117.79 KBהורדה
זיהוי נגדיםיוסי גרשברגחשמל לכיתות ט-י-י"א26/11/2011184.70 KBהורדה
עבודות הגשה  עבודות הגשה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ניסוי מספר 12 תבנין בהדמייהיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.26/01/201141.49 KBהורדה
ניסוי מספר 12 תבנין בהדמייהיוסי גרשברגמעבדת חשמל כיתות י"א26/01/2011569.59 KBהורדה
ניסוי מספר 5 שיטות מדידת נגדים בטור ומקביליוסי גרשברגמעבדות חשמל י"א03/11/2010161.00 KBהורדה
ניסוי מספר 12 תבנין בתוכנת הדמייהיוסי גרשברגדוח מעבדה י"א מעבדת חשמל26/01/2011105.18 KBהורדה
ניסוי 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגדוח מעבדה של חניכים29/10/201531.43 KBהורדה
ניסוי 11 תבנין מעשי חניכיםיוסי גרשברגדוח מעבדה תבנין מעשי ניסוי 1101/01/2011291.35 KBהורדה
ניסוי דוד חשמלי ניסוי 5יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20112.09 MBהורדה
ניסוי 8 מעבדת חשמל י"איוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א10/11/201527.76 KBהורדה
ניסוי מספר 6 מדידות במעגל מעורביוסי גרשברגמעבדת חשמל י"T15/11/2011178.86 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א30/11/2010970.50 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת תורת חשמל י"א24/11/201082.10 KBהורדה
תרגילים במעגל טורי ומקבילי יוסי גרשברגתורת החשמל כיתות י' חשמל 08/12/2010226.25 KBהורדה
תבנין ניסוי מספר 11יוסי גרשברג יא 6 פולינה ואלונה דוח ניסוי תבנין 11 מעשי.26/12/20103.10 MBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.30/11/201022.64 KBהורדה
ניסוי מספר 6 מעגל מוערביוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א15/11/2011109.75 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.20/11/201099.24 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.20/11/201099.24 KBהורדה
דו"ח מעבדה ניסוי 6 מעגל מעורב מדידותיוסי גרשברגדו"ח מעבדה.13/11/2010109.50 KBהורדה
דו"ח מעבדה ניסוי 6 מעגל מעורביוסי גרשברגדוח מעבדה13/11/2010109.50 KBהורדה
דו"ח מעבדה-של חניכיםיוסי גרשברגניסוי 11 תבנין מעשי24/12/201075.26 KBהורדה
דו"ח מעבדה של יגאל ולולהיוסי גרשברגניסוי מספר 7 קירכוהוף26/11/201165.93 KBהורדה
גנרטור לזרם ישר בעל עומס מכני (בלם אבקה).יוסי גרשברגמעברת המרת אנרגיה.03/11/2010527.48 KBהורדה
גנרטור לזרם ישר בעירור מקבילייוסי גרשברגדו"ח מעבדה בגנרטור לזרם ישר05/11/201065.09 KBהורדה
דו"ח מעבדה ניסוי 6 מעגל מעורביוסי גרשברגדו"ח מעבדה13/11/201018.96 KBהורדה
דו"ח מעבדה ליאונה+שנייוסי גרשברגניסוי 5 במעבדת חשמל י"א28/10/2011100.19 KBהורדה
דו"ח ניסוי 20 מעגל RL יוסי גרשברגזרם חילופין דו"ח מעבדה22/03/2011630.44 KBהורדה
דוח ניסוי תבנין אלי+קריסטינהיוסי גרשברגתבנין ניסוי 11 מעשי25/12/201040.90 KBהורדה
דוח ניסוי 8 מעבדת חשמל י"איוסי גרשברגמעבדות חשמל י"א10/11/201522.24 KBהורדה
מעבדת חשמל י"איוסי גרשברגניסוי מספר 7 חוק קירכוהוף לזרמים19/11/2011749.20 KBהורדה
חוקי קירכוהוף ניסוי 7יוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א26/11/201069.02 KBהורדה
דוח מעבדה מעגל RL יוסי גרשברגניסויים במעבדת תורת החשמל י"א19/02/2012898.50 KBהורדה
דו"ח ניסוי תבנין בהדמייה ניסוי 12יוסי גרשברגמעבדת תורת חשמל כיתות י"א חשמל15/01/2011221.18 KBהורדה
דוח ניסוי 21 מעגל RL בהדמייהיוסי גרשברגמעגל RL בהדמייה.10/05/2011253.50 KBהורדה
דוח מעבדה תבנין ניסוי 11יוסי גרשברגדוח של בת אל ומור יא 626/12/2010387.14 KBהורדה
מצגות  מצגות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ניסוי 11 תבניןיוסי גרשברגי"א חשמל מעבדות02/11/20101.58 MBהורדה
ניסוי 10 על LEDיוסי גרשברגניסויים מעבודת י"א16/09/20151.63 MBהורדה
ניסוי 1 בבקרים יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל 27/11/20112.95 MBהורדה
ניסוי 2 בקרים מתוכנתיים.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה חשמל י"ב27/11/20112.15 MBהורדה
ניסוי 3 רכיב לינארי ורכיב לא לינארייוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א19/11/2012635.87 KBהורדה
ניסוי 28 מעגל RLC תהודהיוסי גרשברגניסויים למעבדות י"א חשמל16/09/20155.09 MBהורדה
ניסוי 20 מעגל RL בזרם חילופיןיוסי גרשברגמעבדות י"א חשמל סמסטר ב'.02/11/20102.24 MBהורדה
מצגתת ניסוי 8יוסי גרשברגניסויים במעבדות לכיתה י"א.09/09/20151.63 MBהורדה
מצגת הכרת חוק אום.יוסי גרשברגתורת החשמל.27/07/2012492.00 KBהורדה
מצגת בסיסית חוק אוםיוסי גרשברגחשמל26/11/20111.00 MBהורדה
מצגת בטיחות במעבדותיוסי גרשברגמעבדות.02/11/20101.25 MBהורדה
מצגת י"דיוסי גרשברגמיישרים חד ודו דרכי.14/12/2015470.71 KBהורדה
מצגת תעשיידעיוסי גרשברגחניכי מגמת חשמל סיור מקצועי.27/02/20171.98 MBהורדה
מצגת שיווק מגמת חשמל בקרה ואנרגיה.יוסי גרשברגשיווק מגמת חשמל לחניכי ט'.02/11/2010318.00 KBהורדה
מצגת ממסריםיוסי גרשברג 21/12/20102.03 MBהורדה
שאלות ותשובות י"איוסי גרשברגשאלות ותשובות י"א מעבדות חשמל09/09/2015169.50 KBהורדה
ציוד במעבדה בזרם חילופין סקופ,מחולל אותות.יוסי גרשברג 02/11/20101.79 MBהורדה
פרויקטון מצגתיוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/2010884.00 KBהורדה
שנאי חד מופעי ניסוי בקצריוסי גרשברג 27/11/20112.26 MBהורדה
שני מפסקי מחלף.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20112.03 MBהורדה
שנאי חד פאזי ריקםיוסי גרשברגמעבדת המרת אנרגיה י"ב27/11/20112.37 MBהורדה
שנאי חד פאזי ניסוי בעומסיוסי גרשברגמעבדת המרת אנרגיה י"ב27/11/20113.03 MBהורדה
פרויקטון חלק ב'יוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/20101.16 MBהורדה
ניסוי 8 מדידת הספקיםיוסי גרשברגמעבדת י"א תורת החשמל16/09/20152.46 MBהורדה
ניסוי 4 מנוע השראה בריקםיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20111.81 MBהורדה
ניסוי 4 בבקר.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20112.54 MBהורדה
ניסוי מספר 13 מעבדת פיקוד.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20111.63 MBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק קירכוהוףיוסי גרשברג 02/11/20102.34 MBהורדה
ניסוי מספר 6 מדידה במעגל מעורב זרם,מתח,התנגדותיוסי גרשברגמעבדות י"א 02/11/20102.45 MBהורדה
ניסוי מספר 5 שיטת מדידת התנגדות בטור ומקביליוסי גרשברג 02/11/20104.03 MBהורדה
מצגת בטיחות במעבדהיוסי גרשברגבטיחות18/06/20121.25 MBהורדה
הפעלת מנוע ממקום אחדיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב חשמל27/11/20111.63 MBהורדה
הפעלת מנוע בזמן קצוב.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב27/11/20111.74 MBהורדה
הפעלה עוקבת של שני מנועיםיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב12/11/20112.17 MBהורדה
הפעלת מנוע משני מקומותיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב חשמל.27/11/20111.55 MBהורדה
מטריצה הכרהיוסי גרשברג 02/11/2010870.00 KBהורדה
מגמת חשמל שיווקיוסי גרשברגמיעוד לכיתות ט' שיווק מגמת חשמל12/12/2010318.00 KBהורדה
התניית בהפעלת שני מנועיםיוסי גרשברגניסוי מערכות הספק פיקוד ובקרה.03/01/20121.14 MBהורדה
הסבר על זרם חילופיןיוסי גרשברג 02/11/2010350.50 KBהורדה
הוראות בטיחות במעבדהיוסי גרשברג 18/06/201258.43 KBהורדה
בקרים חלק ב'יוסי גרשברגבקרים מתוכנתים.02/11/2010190.50 KBהורדה
בטיחות במעבדהיוסי גרשברג 18/06/2012423.10 KBהורדה
הכרת הבקריוסי גרשברגבקרים מתוכנתים02/11/2010227.00 KBהורדה
המרת אנרגיהיוסי גרשברגטכנאים הנדסאים ותיכון18/06/2012390.50 KBהורדה
הכרת ציוד במעבדה י"א חשמליוסי גרשברגציוד ספק ורב מודד 12/07/20121.63 MBהורדה
הכרת הנגדיוסי גרשברג 02/11/2010450.50 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 5 מנוע לזרם ישר28/08/2011350.85 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 4 מנוע לזרם ישר28/08/2011454.08 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 3 מנוע לזרם ישר28/08/2011345.82 KBהורדה
מעבדת טכניאם+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 1 מנוע לזרם ישר28/08/2011625.42 KBהורדה
מצגת בבקרים מתוכנתים.חלק א'יוסי גרשברגבקרים מתוכנתים02/11/2010192.50 KBהורדה
מעגל RLC ניסוי 24יוסי גרשברג 02/11/20104.16 MBהורדה
מעגל RC זרם חילופין 22יוסי גרשברגמעבדות חשמל סמסטר ב'02/11/20102.52 MBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגהכרת ציוד במעבדת המרת אנרגיה+מעבדת התמחות28/08/20112.88 MBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 11 גנרטור לזרם ישר28/08/2011880.49 KBהורדה
מעבדת התמחות י"ד 02 חשמליוסי גרשברגניסוי מספר 15 מחולל בעירור מעורב.12/11/2015221.48 KBהורדה
מעבדות התמחות י"ד חשמליוסי גרשברגשנאי תלת פאזי26/11/20151,008.93 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי 12 גנרטור לזרם ישר28/08/2011748.31 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי 14 גנרטור לזרם ישר28/08/2011451.89 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 13 גנרטור לזרם ישר28/08/2011772.29 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 228/08/2011613.71 KBהורדה
אתרי המקצוע  אתרי המקצוע