יום שני 22 ינואר 2018 כניסה לMoodle הוסף למועדפים   קבע כדף בית   כניסה למערכת  
  
חומרי לימוד  חומרי לימוד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
סיור למפעל עילית עם כיתת חשמליוסי גרשברגסיור למפעל עילית עם כיתת חשמל02/03/2011739.15 KBהורדה
סיור במפעל עילית כיתת חשמליוסי גרשברגסיור במפעל עילית כיתת חשמל02/03/2011696.41 KBהורדה
סיור בחברת חשמליוסי גרשברגסיור בחברת חשמל08/03/201186.50 KBהורדה
עקרון סלקטיביותיוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/201062.50 KBהורדה
סמלים לשרטוטי חשמליוסי גרשברגסמלים לשרטוטי חשמל03/11/2010334.81 KBהורדה
סיור למפעל עליתיוסי גרשברגסיור למפעל עלית02/03/2011729.31 KBהורדה
ניסויים בי"ב רפורמה חדשה מעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה והמרת אנרגיה.יוסי גרשברגניסויים מעבדות י"ב רפורמה חדשה.19/01/20171.13 MBהורדה
נוסחאון תורת חשמל י'יוסי גרשברגנסוחאון לכיתות י' חשמל03/11/201040.27 KBהורדה
מעגל מקבילי תורת החשמליוסי גרשברגתרגילים בתורת החשמל.04/02/201176.17 KBהורדה
ניסויים נוספים במעבדת התמחות י"ד חשמליוסי גרשברגמעבדת התמחות י"ד חשמל20/11/2017371.22 KBהורדה
ניסויים מעבדת חשמל י-י"איוסי גרשברגמעבדות חשמל י"א01/02/2017363.88 KBהורדה
ניסויים י"ד מעבדותיוסי גרשברגמעבדות התמחות .12/02/2017877.50 KBהורדה
שאלות ותשובות י"איוסי גרשברגמעבדות י"א27/08/20151.63 MBהורדה
שאלות ותשובות הכנה לפרויקט בי"ביוסי גרשברגפרויקטים מערכות הספק י"ב.15/03/2017273.16 KBהורדה
שאלות ותשובות הכנה למבחן מעבדה י"א מעבדת חשמליוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א הכנה עיוני שאלות04/02/2011153.50 KBהורדה
תרגילים במטריצה לכיתות י"א חשמליוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א25/01/20161.21 MBהורדה
תכנון דירה יוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/201078.50 KBהורדה
תאורה ממסר פחת והגנותיוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/2010420.00 KBהורדה
צימצום בעזרת מפת קרנויוסי גרשברגספרתית לכיתות י' חשמל12/11/2011366.50 KBהורדה
פרויקט לדוגמאיוסי גרשברגחשמל02/11/20105.10 MBהורדה
פרויקט גמר י"ב לדוגמאיוסי גרשברגפרויקט י"ב מערכות הספק.15/03/20172.41 MBהורדה
רשתות חשמל בישראליוסי גרשברגי"ב חשמל18/06/2012481.01 KBהורדה
רישיון חשמל סוגיםיוסי גרשברגלכל החשמלאים.18/06/2012263.50 KBהורדה
קנייה ציוד למעבדת ארדאינויוסי גרשברגציוד למעבדת ארדאינו רכש של חניכים.21/05/201713.83 KBהורדה
מעבדת התמחות יד חשמליוסי גרשברגניסויים המשך מעבדת התמחות.20/11/2017371.22 KBהורדה
הסבר על אמפרמטריוסי גרשברגמעבדת חשמל ציוד26/11/201160.18 KBהורדה
המרה לכל בסיס עשרונייוסי גרשברגספרתית לכיתות חשמל י'12/11/201150.50 KBהורדה
הגנות בפני חישמוליוסי גרשברג 07/11/201097.96 KBהורדה
חוברת ניסויים י"ב מעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרהיוסי גרשברגמעבדות י"ב חשמל20/09/20151.63 MBהורדה
הסבר על שדה מגנטייוסי גרשברגחשמל26/11/2011294.50 KBהורדה
הסבר על בקר OMRONיוסי גרשברגהסבר על בקר OMRON03/11/20106.39 MBהורדה
בננית גרף לינארי באקסל הסבר מפורטיוסי גרשברגבניית גרפים.26/11/2011462.00 KBהורדה
אלגברה בוליאניתיוסי גרשברגספרתית לכיתות חשמל12/11/2011744.00 KBהורדה
אופיין מאמתיוסי גרשברגאופיין07/11/2010202.88 KBהורדה
הגדרות מושגים בחשמליוסי גרשברגחשמל26/11/201160.00 KBהורדה
דף עבודה - חיבור נגדים - חזרה לבוחן ט1+ט5  29/01/2011267.35 KBהורדה
בקר מתוכנתיוסי גרשברגהסבר על בקר07/11/2010634.50 KBהורדה
ממסר פחתיוסי גרשברגשרטוט של פחת פנימי07/11/2010188.08 KBהורדה
טופס להוצאת רישון חשמלאי.יוסי גרשברגטופס להוצאת רישון חשמלאי.28/08/2011625.29 KBהורדה
חיבור נגדים טורי , מקבילי ומעורב כיתות ט'  28/01/20111.30 MBהורדה
מנוע לזרם ישריוסי גרשברגהסבר +שרטוט למנוע לזרם ישר03/11/2010210.00 KBהורדה
מנוע השראה תלת מופעייוסי גרשברגניסוים במעבדת מערכות הספק י"ב.22/12/2015484.95 KBהורדה
ממסר פחת תמונה 2יוסי גרשברגפחת07/11/2010621.60 KBהורדה
חוברת שאלות ותשובותיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א16/09/2015169.50 KBהורדה
חוברת ניסויים מעבדת חשמליוסי גרשברגמעבדת חשמל27/08/20151.63 MBהורדה
חוברת ניסויים י"ג יוסי גרשברגניסויים י"ג חיצוני.01/02/2017656.63 KBהורדה
חיבור וחיסור בינארייוסי גרשברגספרתית לכיתות י' חשמל12/11/2011122.00 KBהורדה
חומר לפרוקיט חשמליוסי גרשברגהגנות,כבלים חומר עזר קטלוגים17/12/20114.87 MBהורדה
חוברת תרגילים בהמרת אנרגיה י"ביוסי גרשברגהמרת אנרגיה י"ב חשמל12/11/20111,000.00 KBהורדה
הכנה למבחנים  הכנה למבחנים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מעגל מקבילי יוסי גרשברגתרגילים לכיתות י חשמל26/12/201076.17 KBהורדה
מעגל מקבילי עם מתג פתוח/סגוריוסי גרשברגתרגילים לכיתות י חשמל26/12/201087.98 KBהורדה
מעגל עם חוג אחד וכמה מקורות מתח ונגדיםיוסי גרשברגחזרה לבגרות בחשמל ולמבחנים בחשמל י 7-8 כיתות חשמל!26/12/2010192.35 KBהורדה
מעגל מקבילייוסי גרשברגתורת חשמל כיתות י חשמל12/12/201076.17 KBהורדה
מבחן במערכות חשמל כיתה י'יוסי גרשברגמערכות חשמל 1 יח"ל.12/05/2012196.25 KBהורדה
מנוע לזרם ישריוסי גרשברגמנןע לזרם ישר03/11/2010279.50 KBהורדה
מעגל מעורביוסי גרשברגכיתות י' חשמל הכנה לבגרות12/01/2011550.13 KBהורדה
תרגילים בתורת החשמל יוסי גרשברגכיתות י חשמל+אלק.12/01/2011226.25 KBהורדה
תרגילים בתורת חשמל לכיתות י' חשמליוסי גרשברגחוברת תריגילים לבגרות בכיתה י' חשמל 04/11/2010354.37 KBהורדה
תרגילים לכיתה י חשמליוסי גרשברגהכנה לבגרות לכיתות י חשמל 12/11/2011354.37 KBהורדה
תרגילים בזרם חילופיןיוסי גרשברגתורת חשמל י"א עיוני04/11/2010108.00 KBהורדה
מערכת בקרהיוסי גרשברגמערכת בקרה חזרה למבחן לכיתות י"ב חשמל03/11/2010821.47 KBהורדה
פתרון מעגל RLC מקבילי + הסבר ופתרוןיוסי גרשברגהסבר+פתרון מעגל RLC מקבילי כיתות חשמל י"א.04/11/201062.00 KBהורדה
שאלות ותשובות למבחן מעבדה י"איוסי גרשברגמעבדת תורת החשמל י"א 27/07/2012153.50 KBהורדה
מבחן במערכות חשמליוסי גרשברגכיתות י' חשמל12/05/2012196.64 KBהורדה
הכנה לבגרות במעבדות חשמל י"איוסי גרשברגמעבדת חשמל י ו י"א.12/11/2011153.50 KBהורדה
הכנה לבגרות תורת חשמל כיתות י 7-8 חשמל בלבד!יוסי גרשברגתרגילים ממבחני בגרות ביחידה בתורת חשמל כיתות חשמל26/12/2010354.37 KBהורדה
הסבר על בקריםיוסי גרשברגהסבר כללי על בקרים לכיתות חשמל י"ב.03/11/2010894.39 KBהורדה
הכנה לבגרות במעבדה של י"ביוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה12/11/201150.60 KBהורדה
בקריוסי גרשברגבקר הסבר03/11/2010894.39 KBהורדה
בקרים מצגת בסיסיתיוסי גרשברגבקרים מתוכנתים י"ב03/11/2010783.50 KBהורדה
הזרם החשמלייוסי גרשברגחשמל26/11/201115.88 KBהורדה
חוברת עבודה בתורת החשמליוסי גרשברגתרגילים בתורת החשמל י"א כיתות חשמל04/11/20101.32 MBהורדה
חיישניםיוסי גרשברגבקרה ממוחשבת לכיתות י"ב חשמל03/11/2010584.50 KBהורדה
חיישנים שאלותיוסי גרשברגבקרה ממוחשבת03/11/2010551.50 KBהורדה
זרם חילופין הסבריוסי גרשברגחשמל26/11/2011326.52 KBהורדה
הסבר על מנוע דלנדריוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב12/11/201120.50 KBהורדה
הסבר פיתרון מעגל תבניןיוסי גרשברגחשמל י"א26/11/201117.79 KBהורדה
זיהוי נגדיםיוסי גרשברגחשמל לכיתות ט-י-י"א26/11/2011184.70 KBהורדה
עבודות הגשה  עבודות הגשה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ניסוי מספר 12 תבנין בהדמייהיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.26/01/201141.49 KBהורדה
ניסוי מספר 12 תבנין בהדמייהיוסי גרשברגמעבדת חשמל כיתות י"א26/01/2011569.59 KBהורדה
ניסוי מספר 5 שיטות מדידת נגדים בטור ומקביליוסי גרשברגמעבדות חשמל י"א03/11/2010161.00 KBהורדה
ניסוי מספר 12 תבנין בתוכנת הדמייהיוסי גרשברגדוח מעבדה י"א מעבדת חשמל26/01/2011105.18 KBהורדה
ניסוי 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגדוח מעבדה של חניכים29/10/201531.43 KBהורדה
ניסוי 11 תבנין מעשי חניכיםיוסי גרשברגדוח מעבדה תבנין מעשי ניסוי 1101/01/2011291.35 KBהורדה
ניסוי דוד חשמלי ניסוי 5יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20112.09 MBהורדה
ניסוי 8 מעבדת חשמל י"איוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א10/11/201527.76 KBהורדה
ניסוי מספר 6 מדידות במעגל מעורביוסי גרשברגמעבדת חשמל י"T15/11/2011178.86 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א30/11/2010970.50 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת תורת חשמל י"א24/11/201082.10 KBהורדה
תרגילים במעגל טורי ומקבילי יוסי גרשברגתורת החשמל כיתות י' חשמל 08/12/2010226.25 KBהורדה
תבנין ניסוי מספר 11יוסי גרשברג יא 6 פולינה ואלונה דוח ניסוי תבנין 11 מעשי.26/12/20103.10 MBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.30/11/201022.64 KBהורדה
ניסוי מספר 6 מעגל מוערביוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א15/11/2011109.75 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.20/11/201099.24 KBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק הזרמים של קירכוהוףיוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א.20/11/201099.24 KBהורדה
דו"ח מעבדה ניסוי 6 מעגל מעורב מדידותיוסי גרשברגדו"ח מעבדה.13/11/2010109.50 KBהורדה
דו"ח מעבדה ניסוי 6 מעגל מעורביוסי גרשברגדוח מעבדה13/11/2010109.50 KBהורדה
דו"ח מעבדה-של חניכיםיוסי גרשברגניסוי 11 תבנין מעשי24/12/201075.26 KBהורדה
דו"ח מעבדה של יגאל ולולהיוסי גרשברגניסוי מספר 7 קירכוהוף26/11/201165.93 KBהורדה
גנרטור לזרם ישר בעל עומס מכני (בלם אבקה).יוסי גרשברגמעברת המרת אנרגיה.03/11/2010527.48 KBהורדה
גנרטור לזרם ישר בעירור מקבילייוסי גרשברגדו"ח מעבדה בגנרטור לזרם ישר05/11/201065.09 KBהורדה
דו"ח מעבדה ניסוי 6 מעגל מעורביוסי גרשברגדו"ח מעבדה13/11/201018.96 KBהורדה
דו"ח מעבדה ליאונה+שנייוסי גרשברגניסוי 5 במעבדת חשמל י"א28/10/2011100.19 KBהורדה
דו"ח ניסוי 20 מעגל RL יוסי גרשברגזרם חילופין דו"ח מעבדה22/03/2011630.44 KBהורדה
דוח ניסוי תבנין אלי+קריסטינהיוסי גרשברגתבנין ניסוי 11 מעשי25/12/201040.90 KBהורדה
דוח ניסוי 8 מעבדת חשמל י"איוסי גרשברגמעבדות חשמל י"א10/11/201522.24 KBהורדה
מעבדת חשמל י"איוסי גרשברגניסוי מספר 7 חוק קירכוהוף לזרמים19/11/2011749.20 KBהורדה
חוקי קירכוהוף ניסוי 7יוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א26/11/201069.02 KBהורדה
דוח מעבדה מעגל RL יוסי גרשברגניסויים במעבדת תורת החשמל י"א19/02/2012898.50 KBהורדה
דו"ח ניסוי תבנין בהדמייה ניסוי 12יוסי גרשברגמעבדת תורת חשמל כיתות י"א חשמל15/01/2011221.18 KBהורדה
דוח ניסוי 21 מעגל RL בהדמייהיוסי גרשברגמעגל RL בהדמייה.10/05/2011253.50 KBהורדה
דוח מעבדה תבנין ניסוי 11יוסי גרשברגדוח של בת אל ומור יא 626/12/2010387.14 KBהורדה
מצגות  מצגות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ניסוי 11 תבניןיוסי גרשברגי"א חשמל מעבדות02/11/20101.58 MBהורדה
ניסוי 10 על LEDיוסי גרשברגניסויים מעבודת י"א16/09/20151.63 MBהורדה
ניסוי 1 בבקרים יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל 27/11/20112.95 MBהורדה
ניסוי 2 בקרים מתוכנתיים.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה חשמל י"ב27/11/20112.15 MBהורדה
ניסוי 3 רכיב לינארי ורכיב לא לינארייוסי גרשברגמעבדת חשמל י"א19/11/2012635.87 KBהורדה
ניסוי 28 מעגל RLC תהודהיוסי גרשברגניסויים למעבדות י"א חשמל16/09/20155.09 MBהורדה
ניסוי 20 מעגל RL בזרם חילופיןיוסי גרשברגמעבדות י"א חשמל סמסטר ב'.02/11/20102.24 MBהורדה
מצגתת ניסוי 8יוסי גרשברגניסויים במעבדות לכיתה י"א.09/09/20151.63 MBהורדה
מצגת הכרת חוק אום.יוסי גרשברגתורת החשמל.27/07/2012492.00 KBהורדה
מצגת בסיסית חוק אוםיוסי גרשברגחשמל26/11/20111.00 MBהורדה
מצגת בטיחות במעבדותיוסי גרשברגמעבדות.02/11/20101.25 MBהורדה
מצגת י"דיוסי גרשברגמיישרים חד ודו דרכי.14/12/2015470.71 KBהורדה
מצגת תעשיידעיוסי גרשברגחניכי מגמת חשמל סיור מקצועי.27/02/20171.98 MBהורדה
מצגת שיווק מגמת חשמל בקרה ואנרגיה.יוסי גרשברגשיווק מגמת חשמל לחניכי ט'.02/11/2010318.00 KBהורדה
מצגת ממסריםיוסי גרשברג 21/12/20102.03 MBהורדה
שאלות ותשובות י"איוסי גרשברגשאלות ותשובות י"א מעבדות חשמל09/09/2015169.50 KBהורדה
ציוד במעבדה בזרם חילופין סקופ,מחולל אותות.יוסי גרשברג 02/11/20101.79 MBהורדה
פרויקטון מצגתיוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/2010884.00 KBהורדה
שנאי חד מופעי ניסוי בקצריוסי גרשברג 27/11/20112.26 MBהורדה
שני מפסקי מחלף.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20112.03 MBהורדה
שנאי חד פאזי ריקםיוסי גרשברגמעבדת המרת אנרגיה י"ב27/11/20112.37 MBהורדה
שנאי חד פאזי ניסוי בעומסיוסי גרשברגמעבדת המרת אנרגיה י"ב27/11/20113.03 MBהורדה
פרויקטון חלק ב'יוסי גרשברגי"ג חשמל פרויקטון02/11/20101.16 MBהורדה
ניסוי 8 מדידת הספקיםיוסי גרשברגמעבדת י"א תורת החשמל16/09/20152.46 MBהורדה
ניסוי 4 מנוע השראה בריקםיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20111.81 MBהורדה
ניסוי 4 בבקר.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20112.54 MBהורדה
ניסוי מספר 13 מעבדת פיקוד.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב חשמל27/11/20111.63 MBהורדה
ניסוי מספר 7 חוק קירכוהוףיוסי גרשברג 02/11/20102.34 MBהורדה
ניסוי מספר 6 מדידה במעגל מעורב זרם,מתח,התנגדותיוסי גרשברגמעבדות י"א 02/11/20102.45 MBהורדה
ניסוי מספר 5 שיטת מדידת התנגדות בטור ומקביליוסי גרשברג 02/11/20104.03 MBהורדה
מצגת בטיחות במעבדהיוסי גרשברגבטיחות18/06/20121.25 MBהורדה
הפעלת מנוע ממקום אחדיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב חשמל27/11/20111.63 MBהורדה
הפעלת מנוע בזמן קצוב.יוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק י"ב27/11/20111.74 MBהורדה
הפעלה עוקבת של שני מנועיםיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב12/11/20112.17 MBהורדה
הפעלת מנוע משני מקומותיוסי גרשברגמעבדת מערכות הספק פיקוד ובקרה י"ב חשמל.27/11/20111.55 MBהורדה
מטריצה הכרהיוסי גרשברג 02/11/2010870.00 KBהורדה
מגמת חשמל שיווקיוסי גרשברגמיעוד לכיתות ט' שיווק מגמת חשמל12/12/2010318.00 KBהורדה
התניית בהפעלת שני מנועיםיוסי גרשברגניסוי מערכות הספק פיקוד ובקרה.03/01/20121.14 MBהורדה
הסבר על זרם חילופיןיוסי גרשברג 02/11/2010350.50 KBהורדה
הוראות בטיחות במעבדהיוסי גרשברג 18/06/201258.43 KBהורדה
בקרים חלק ב'יוסי גרשברגבקרים מתוכנתים.02/11/2010190.50 KBהורדה
בטיחות במעבדהיוסי גרשברג 18/06/2012423.10 KBהורדה
הכרת הבקריוסי גרשברגבקרים מתוכנתים02/11/2010227.00 KBהורדה
המרת אנרגיהיוסי גרשברגטכנאים הנדסאים ותיכון18/06/2012390.50 KBהורדה
הכרת ציוד במעבדה י"א חשמליוסי גרשברגציוד ספק ורב מודד 12/07/20121.63 MBהורדה
הכרת הנגדיוסי גרשברג 02/11/2010450.50 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 5 מנוע לזרם ישר28/08/2011350.85 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 4 מנוע לזרם ישר28/08/2011454.08 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 3 מנוע לזרם ישר28/08/2011345.82 KBהורדה
מעבדת טכניאם+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 1 מנוע לזרם ישר28/08/2011625.42 KBהורדה
מצגת בבקרים מתוכנתים.חלק א'יוסי גרשברגבקרים מתוכנתים02/11/2010192.50 KBהורדה
מעגל RLC ניסוי 24יוסי גרשברג 02/11/20104.16 MBהורדה
מעגל RC זרם חילופין 22יוסי גרשברגמעבדות חשמל סמסטר ב'02/11/20102.52 MBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגהכרת ציוד במעבדת המרת אנרגיה+מעבדת התמחות28/08/20112.88 MBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 11 גנרטור לזרם ישר28/08/2011880.49 KBהורדה
מעבדת התמחות י"ד 02 חשמליוסי גרשברגניסוי מספר 15 מחולל בעירור מעורב.12/11/2015221.48 KBהורדה
מעבדות התמחות י"ד חשמליוסי גרשברגשנאי תלת פאזי26/11/20151,008.93 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי 12 גנרטור לזרם ישר28/08/2011748.31 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי 14 גנרטור לזרם ישר28/08/2011451.89 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 13 גנרטור לזרם ישר28/08/2011772.29 KBהורדה
מעבדת טכנאים+הנדסאיםיוסי גרשברגניסוי מספר 228/08/2011613.71 KBהורדה
אתרי המקצוע  אתרי המקצוע