יום שני 21 מאי 2018 כניסה לMoodle הוסף למועדפים   קבע כדף בית   כניסה למערכת  
  
חומרי לימוד  חומרי לימוד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מיקוד חורף אזרחות 2013דפנה דיאמנטמיקוד חורף אזרחות 201321/11/2012127.35 KBהורדה
ממשלה ויועץ משפטי לממשלה - כיתות יב'דפנה דיאמנטממשלה ויועץ משפטי לממשלה - כיתות יב'24/12/201065.50 KBהורדה
מערכת בתי המשפט בישראלדפנה דיאמנטמערכת בתי המשפט בישראל21/11/2012662.10 KBהורדה
מילון מושגים באזרחותדפנה דיאמנטמילון מונחים בארחות02/11/2010109.00 KBהורדה
מיקוד אזרחות 2 יחידות לימוד חורף תשס"אדפנה דיאמנטמיקו דחורף אזרחות01/12/2010703.08 KBהורדה
מיקוד אזרחות חורף 2013 דפנה דיאמנט 21/11/2012662.10 KBהורדה
מערכת בתי המשפט בישראל - סיכום כיתות יבדפנה דיאמנטמערכת בתי המשפט בישראל - סיכום כיתות יב21/11/2012662.10 KBהורדה
תהליך הרכבת ממשלה קואליציוניתדפנה דיאמנטתהליך הרכבת ממשלה קואליציונית21/01/201126.00 KBהורדה
תוכנית החלוקה 181דפנה דיאמנטתוכנית החלוקה 18121/11/201217.14 KBהורדה
תוכנית לימודים שתי יחידות באזרחותדפנה דיאמנט 02/11/201054.00 KBהורדה
סוגיית הזהות - כיתות יא'דפנה דיאמנטסוגיית הזהות - כיתות יא'28/12/2010341.50 KBהורדה
סיכום שסע דתידפנה דיאמנטסיכום שסע דתי02/11/2010111.50 KBהורדה
פתרון מבחן בגרות חורף 2011 יואל גבעדפנה דיאמנטפתרון מבחן בגרות חורף 2011 יואל גבע07/02/201190.81 KBהורדה
הממשלה - אחריות משותפת -נושא יבדפנה דיאמנטהממשלה - אחריות משותפת - נשוא יב22/01/201123.00 KBהורדה
השוואה בין גישה ליברלית לסוציאל - דמוקרטיתדפנה דיאמנטהשוואה בין גישה ליברלית לסוציאל - דמוקרטית15/03/2011833.50 KBהורדה
השוואה בין מגילת העצמאות לתוכנית החלוקה 181דפנה דיאמנטהשוואה בין מגילת העצמאות לתוכנית החלוקה 18121/11/2012662.10 KBהורדה
6 גישות למדינה יהודית - מצגת בנושא דפנה דיאמנט6 גישות למדינה יהודית - מצגת בנושא21/11/2012662.10 KBהורדה
אזרחות - חוקהדפנה דיאמנטאזרחות חוקה21/11/2012662.10 KBהורדה
אזרחות - מיקוד חורף 2013 שאלון 034114 עמ' 3 - 1 .דפנה דיאמנט 21/11/20124.56 KBהורדה
השסע הדתי טבלה דפנה דיאמנטהשסע הדתי טבלה03/11/201091.00 KBהורדה
לאום ומדינת לאום- נושא כיתות יא'דפנה דיאמנטלאום ומדינת לאום - נושא כיתות יא'24/12/201063.00 KBהורדה
מאפייני המשטר הדמוקרטי  05/01/2011111.50 KBהורדה
מבחן בגרות חורף 2011 באזרחותדפנה דיאמנטמבחן בגרות חורף 2011 אזרחות07/02/2011125.17 KBהורדה
השסע הלאומי דפנה דיאמנטהשסע הלאומי03/11/201082.00 KBהורדה
זכויות אדם ואזרח -נושאי לימוד יא'דפנה דיאמנטזכויות אדם ואזרח - נושאי לימוד יא'28/12/2010182.50 KBהורדה
חוברת סיכומים כיתות יא' - אזרחותדפנה דיאמנטחוברת סיכומים כיתות יא' - אזחרות08/12/2010344.50 KBהורדה
הכנה למבחנים  הכנה למבחנים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
סיכום החומר לכיתות ט  05/01/2011415.00 KBהורדה
עבודות הגשה  עבודות הגשה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מטלת ביצוע דפנה דיאמנטמטלת ביצוע03/11/201068.50 KBהורדה
חופש הביטוי  05/01/2011277.50 KBהורדה
4 היסודות להקמת מדינה  05/01/2011518.68 KBהורדה
מצגות  מצגות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
דוגמא לעבודה - העסקת בני נוער דפנה דיאמנטדוגמא לעבודה העסקת בני נוער03/11/2010662.10 KBהורדה
מצגת מטלת ביצועדפנה דיאמנטמטלת ביצוע02/11/2010396.50 KBהורדה
4 יסודות להקמת מדינה  05/01/2011594.00 KBהורדה
הסבר על מבנה מטלת ביצועדפנה דיאמנטהסבר על מבנה מטלת ביצוע03/11/2010192.10 KBהורדה
4 היסודותדפנה דיאמנט 04/09/2011662.10 KBהורדה
אתרי המקצוע  אתרי המקצוע